inspirerende interieurs aantrekkelijke acties gratis levering vanaf 99€ Loyaliteitsprogramma
-50% op geselecteerde producten Aanbieding geldig tot 2024/05/27 lees meer

Privacybeleid

 

1. Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de beheerder


Dit privacybeleid beschrijft de regels voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens verkregen door de online winkel. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die worden gebruikt om de identiteit van een natuurlijk persoon vast te stellen.

De beheerder van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is artgeist Sp. z o.o. (eigenaar van het merk "bimago"), ul. gen. Władysława Sikorskiego 26, 53-659 Wrocław, Polen. U kunt contact opnemen met de beheerder van persoonlijke gegevens via telefoonnummer: (+48) 71 715 27 33, e-mailadres: [email protected] of per briefwisseling naar het adres van de statutaire zetel van het bedrijf.

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijvoorbeeld bestellingen of vragen aan de beheerder) te beschermen, maakt deze website gebruik van SSL- of TLS-codering. Een gecodeerde verbinding herken je aan de string ‘https://’ en het slotje in de browserbalk.

2. Gegevens verzameld bij bezoek aan onze website


Als u onze website voor informatiedoeleinden gebruikt, dat wil zeggen als u zich niet registreert of ons geen informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende informatie die technisch noodzakelijk is om de website weer te geven:

  • Het adres van de website die u bezoekt
  • Datum en tijd van toegang
  • Hoeveelheid overgedragen gegevens in bytes
  • De plaats van waaruit u naar de site bent gekomen
  • Browser gebruikt
  • Besturingssysteem gebruikt
  • Gebruikt IP-adres (ook in anonieme vorm)

Als u een klantaccount aanmaakt, worden uw gegevens verwerkt in de mate die is opgegeven in het registratieformulier, d.w.z. naam, achternaam, e-mailadres.

Wanneer u een bestelling plaatst in onze online winkel, wordt u gevraagd om uw persoonlijke gegevens te verstrekken. Wij verzamelen en gebruiken ze alleen voor zover dit nodig is om de bestelling te voltooien en te leveren. Het verstrekken van gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. Als u deze gegevens niet verstrekt, kunt u geen bestelling plaatsen. Als u een aankoop doet als nieuwe klant of als u een aankoop doet zonder registratie, vragen wij u om uw naam, achternaam, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummer op te geven. Als u een aankoop wilt doen voor een bedrijf en een factuur ontvangt, vragen wij u ook de naam en het NIP-nummer van de entiteit op te geven.

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of e-mail), worden uw persoonlijke gegevens verzameld, waaronder uw e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer en naam. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw vraag te beantwoorden en technische ondersteuning te bieden.

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over ons aanbod. Tijdens de registratie bent u verplicht een e-mailadres op te geven. De registratie is gebaseerd op de double-opt-in-procedure. Dit betekent dat u, om u te abonneren op onze abonneelijst, uw inschrijving moet bevestigen door op het juiste vakje te klikken in het bericht dat u van ons ontvangt. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij uw IP-adres en de datum en het tijdstip van aanmelding op om uw aanmelding te bevestigen.


Elke persoon die zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief wordt automatisch deelnemer aan het bimago+ loyaliteitsprogramma, waarbij de abonnee punten ontvangt voor verschillende activiteiten in verband met activiteit in de online winkel. Details en voorschriften van het programma zijn beschikbaar op https://www.bimago.nl/bimago-plus

 I. Verwerking van persoonsgegevens (doelen en gronden)

Doel van de verwerking van persoonsgegevens Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
Het plaatsen en uitvoeren van bestellingen op de Website, evenals het ondernemen van stappen om deze af te ronden (inclusief het openen van een account in de online winkel), artikel 6 sectie 1 b) AVG (op verzoek van de betrokkene actie ondernemen voordat de overeenkomst wordt gesloten en de overeenkomst wordt uitgevoerd) - in relatie tot de besteller
artikel 6 sectie 1 f) AVG (legitiem belang - contact met personen die namens de besteller een bestelling plaatsen) - met betrekking tot personen die namens de besteller handelen
Het afhandelen van de klachtenprocedure artikel 6 sectie 1 b) AVG (op verzoek van de betrokkene actie ondernemen voordat de overeenkomst wordt gesloten en de overeenkomst wordt uitgevoerd) - in relatie tot de besteller
artikel 6 sectie 1 f) AVG (gerechtvaardigd belang - contact met personen die namens de besteller klachten indienen) - met betrekking tot personen die namens de besteller optreden
Nakoming van verplichtingen die voortvloeien uit wettelijke bepalingen met betrekking tot de uitgifte en opslag van boekhoudkundige documenten (rekeningen, facturen) artikel 6 sectie 1 c) AVG (wettelijke verplichting) - Boekhoudwet en belastingwettelijke bepalingen
Het ontvangen van vragen en het geven van antwoorden (via de formulieren die beschikbaar zijn op de Website of via e-mail, telefoon of postcontact) artikel 6 sectie 1 f) AVG (legitiem belang - zorgen voor contact met de beheerder, het accepteren van vragen over de door hem aangeboden diensten en het geven van antwoorden)
Het uitvoeren van promotie- en marketingactiviteiten, onder meer via elektronische communicatiemiddelen (bijv. e-mail). Voor bepaalde vormen van communicatie, zoals het verzenden van nieuwsbrieven, is mogelijk aanvullende toestemming vereist op grond van afzonderlijke wettelijke bepalingen. artikel 6 sectie 1 f) AVG (legitiem belang - het uitvoeren van analytische en statistische activiteiten met betrekking tot de Website om diensten te ontwikkelen en te verbeteren)
Het uitvoeren van analytische en statistische activiteiten met betrekking tot gebruikersactiviteit op de Website via cookies of andere soortgelijke technologieën. Voor het installeren van cookies voor dit doeleinde is mogelijk uw aanvullende toestemming vereist op grond van afzonderlijke wettelijke bepalingen. artikel 6 sectie 1 f) AVG (legitiem belang - het uitvoeren van analytische en statistische activiteiten met betrekking tot de Website om diensten te ontwikkelen en te verbeteren)
Het nastreven van claims en het optreden in het kader van het incassotraject, alsmede de verdediging tegen claims

artikel 6 sectie 1 f) AVG (legitiem belang - vaststellen, claimen, incassoactiviteiten ondernemen, verdedigen tegen claims)

 

II. Ontvangers van persoonsgegeven

De ontvangers van persoonlijke gegevens zijn entiteiten die diensten verlenen aan de beheerder, met name hostingdiensten en andere IT-diensten, evenals marketingbureaus, accountantskantoren, banken en betalingsoperatoren. Ontvangers van gegevens zullen ook entiteiten zijn die bevoegd zijn om gegevens te ontvangen op basis van wettelijke bepalingen.

Vanwege het feit dat we in de online winkel verschillende elektronische diensten gebruiken om de werking van onze website te verbeteren en gebruikers de meest aantrekkelijke inhoud te bieden, waaronder: verkregen cookie-identificatoren, kan informatie verzameld via cookies worden overgedragen naar een derde land (d.w.z. een land buiten de Europese Economische Ruimte). In dergelijke situaties wordt de gegevensoverdracht beveiligd via een passend overdrachtsmechanisme in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Gebruiker heeft het recht om een veiligheidskopie te verkrijgen van persoonlijke gegevens die naar een derde land worden overgedragen.Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen op het e-mailadres [email protected]. Bewaartermijn persoonsgegevens.

III. Bewaartermijn persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden opgeslagen:

  • voor de duur van de bestelling,
  • voor de periode van correspondentie of het onderhouden van contact,
  • totdat u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking - als de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de zogenaamde juridisch gerechtvaardigd belang (marketingactiviteiten).

Na de hierboven aangegeven periode worden persoonlijke gegevens gearchiveerd voor de periode waarin de toepasselijke wettelijke bepalingen gegevensopslag vereisen of voor de periode van beperking van eventuele claims, en vervolgens worden ze verwijderd of geanonimiseerd.

IV. Rechten van betrokkenens

In verband met de verwerking van persoonsgegevens heeft u de volgende rechten: 1) het recht op toegang tot de gegevensinhoud, het recht om gegevens te corrigeren, het recht om gegevens te verwijderen, het recht om de gegevensverwerking te beperken, het recht om gegevens over te dragen,
2) het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking - als de verwerking van uw persoonlijke gegevens gebaseerd is op de zogenaamde legitiem belang en onder de voorwaarden gespecificeerd in de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming,
3) het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (voorzitter van het Bureau voor de Bescherming van Persoonsgegevens) indien wordt geoordeeld dat de verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

V. Verstrekken van persoonsgegevens

Het verstrekken van persoonsgegevens is verplicht als een dergelijke verplichting voortvloeit uit de bepalingen van de Boekhoudwet en bepalingen uit de belastingwetgeving (met betrekking tot de afgifte van boekhoudbescheiden en de opslag ervan). Het verstrekken van persoonsgegevens is tevens een voorwaarde voor het uitvoeren van de geplaatste bestelling. Het gevolg van het niet verstrekken van gegevens is het niet kunnen voltooien van de bestelling. Het verstrekken van gegevens voor de andere hierboven aangegeven doeleinden is vrijwillig, maar noodzakelijk voor de uitvoering ervan.

3. Cookies


Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij gebruik van zogenaamde cookies.

Een ‘cookie’ is een tekstbestand dat door uw browser op uw apparaat (computer, smartphone, tablet etc.) wordt opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie, d.w.z. wanneer u de browser sluit, verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons of een externe partner in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). Als er cookies worden verzonden, verzamelen en verwerken deze individuele gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens en IP-adressen. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die van bestand tot bestand kan variëren.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
1. Noodzakelijke cookies
2. Marketingcookies
3. Analytische cookies (publiek/prestatie/tracking)

Noodzakelijke cookies stellen de gebruiker in staat zich op de website te verplaatsen en de functionaliteit ervan te gebruiken. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te verbeteren door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van het winkelmandje voor het volgende bezoek aan onze winkel).

Houd er rekening mee dat de gebruiker dankzij de juiste instellingen in de browser op de hoogte wordt gesteld van het verzenden van cookies en kan beslissen deze geheel of gedeeltelijk te weigeren. Elke browser heeft verschillende cookie-instellingen. Het wijzigen van cookie-instellingen wordt beschreven in het helpmenu van elke browser. Houd er rekening mee dat het niet accepteren van cookies de functionaliteit van onze website kan beperken. U kunt de regels voor het gebruik van cookies op uw apparaat op elk moment wijzigen door de juiste optie in uw browserinstellingen te selecteren:

Browserproviders kunnen de toegangspaden naar het bovenstaande wijzigen. instellingen - dan moet je ze zoeken op basis van het bovenstaande. wachtwoorden. Totdat u uw cookie-opties wijzigt, zullen onze marketingpartners cookietechnologie gebruiken om u advertenties te presenteren die aan uw huidige behoeften voldoen.

Informatie over cookies

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een banner getoond die u informeert over het gebruik van cookies en u de mogelijkheid biedt deze te beheren.

De afzonderlijke categorieën cookies die op onze website worden gebruikt, worden hieronder vermeld.

Als onderdeel van onze marketingactiviteiten maken we gebruik van de diensten van de volgende entiteiten die cookies gebruiken in onze winkel:

 Entiteit    Link naar informatie over het privacybeleid
 DoubleClick by Google 

  https://policies.google.com/privacy?gl=nl&hl=nl

 Google Ads

  https://policies.google.com/privacy?gl=pl&hl=nl

 Google Analytics (GAu i GA4)

  https://policies.google.com/privacy?gl=pl&hl=nl

 Hotjar

  https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

 Bloomreach Engagement

  https://www.bloomreach.com/en/legal/privacy

 Meta Ads

  https://www.facebook.com/about/privacy/

 Google Ads Remarketing

  https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl

 Trust Pilot 

  https://nl.legal.trustpilot.com/for-everyone/cookie-policy

 Inis

  https://www.inis.pl/polityka-prywatnosci

 Pinterest

  https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy

 TikTok

  https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en